Pojištění

Proti případným škodám jsme pojištěni u České podnikatelské pojišťovny, a.s. Kopii pojistné smlouvy přikládáme ke konkrétní nabídce.