Garance kvality

Díky úzké spolupráci s bezpečnostními agenturami CIK-VEGA a CIK-PEGA, disponujeme v současné době značným počtem kvalitních pracovníků ve stálém pracovním poměru, kteří mají dlouholeté zkušenosti s ostrahou různých objektů (kancel. budovy, soukromé objekty, výrobní haly, sklady, banky, pojišťovny, atd.).Mnozí z nich pracují pro naši společnost již od jejího vzniku.

Všechny naše firmy garantují bezúhonnost, spolehlivost, odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců, doloženou potřebnými osvědčeními.Naše společnosti se jako jedny z mála mohou pochlubit téměř stoprocentní úspěšností ve svém oboru. Po dobu našeho působení nikdy nedošlo k odcizení peněz, či poškození svěřeného majetku žádným ze zaměstnanců našich firem. To vše díky pečlivému výběru pracovníků, který provádíme velmi obezřetně pro naše náročné klienty, a také díky opravdu důsledné kontrole zaměstnanců, kterou obstarávají nepřetržitě kontrolní pracovníci bezpečnostní agentury.

Výběr pracovníků, jakož i jejich vybavení(ošacení, speciální výbava atd.), je samozřejmě pokaždé konzultován s objednatelem, který má vždy rozhodující slovo, přičemž veškeré vybavení strážných bezezbytku hradí bezpečnostní agentura.